Drukuj
wtorek, 29, styczeń 2019

Nie milkną echa debaty, którą w ubiegłym tygodniu zorganizował Profesor Maciej Banach, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Debata nosiła tytuł „Dlaczego w Polsce, pomimo dostępności, nie jesteśmy skuteczni w profilaktyce chorób cywilizacyjnych? Możliwości, wyzwania, konieczne działania" .

 Przypomnijmy, że udział w debacie wzięła Łucja Bielec, założycielka fundacji SOS – Życie w Mielcu, która była uczestnikiem części dotyczącej profilaktyki i prewencji raka piersi w Polsce.

 

Zdaniem Łucji Bielec, debata może być początkiem przełomowych działań dotyczących profilaktyki w naszym kraju. Świadczy o tym fakt, że organizator spotkania ekspertów, czyli profesor Maciej Banach,  poprosił właśnie wszystkich uczestników debaty o przygotowanie w punktach najważniejszych zagadnień prezentowanych podczas paneli, w których  brali udział.

Na tej podstawie przygotowany zostanie oficjalny list do Ministra Zdrowia Prof. Łukasza Szumowskiego dotyczący problematyki i kierunków działań, by pomóc rozwiązać problemy profilaktyki pierwotnej w Polsce.