Drukuj
wtorek, 25, czerwiec 2019

Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski otworzył ostatnią konferencję z cyklu debat „Wspólnie dla Zdrowia”.

Z każdą debatą „Wspólnie dla Zdrowia” mieliśmy do omówienia konkretne zadania, dzisiaj mamy podsumować całość. Dokument, który powstał w wyniku pracy Rady Społecznej „Wspólnie dla Zdrowia” będzie podstawą dla wypracowania planu wieloletniego dla systemu ochrony zdrowia. Dokument ten powstał w konsensusie wielu środowisk, grup eksperckich i pacjenckich.

Ogromne znaczenie ma zwiększenie nakładów. Dzięki środkom finansowym możemy zainwestować w kadry – poprzez poprawę warunków pracy i płacy, dofinansowanie wszystkich poziomów lecznictwa. Ale jeśli nie zwiększymy liczby specjalistów, to nie będzie miał kto opiekować się pacjentami. Musimy zwiększyć liczbę studentów, poprawić sytuację w pielęgniarstwie, kształcić więcej fizjoterapeutów. To są wyzwania na kolejne lata.

Grzechy przeszłości ciągną się za nami, choćby w postaci nieskoordynowanej opieki na pacjentem. Pojawia się pytanie jak skonstruować system, byśmy nie musieli poprawiać sytuacji na SOR-ach, a pacjent był leczony tam, gdzie powinien – w POZ. Polacy oczekują lepszej diagnostyki, lepszej koordynacji opieki. Musimy to sukcesywnie naprawiać, a dzięki dodatkowym środkom będziemy mieli na to szasnę.

Z niecierpliwością czekam, jakie wnioski przedstawi dzisiaj Prezydium „Wspólnie dla Zdrowia”.