Drukuj
piątek, 22, maj 2020

Z radością informujemy, że Fundacja SOS Życie otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.747.012,65 zł do projektu, którego głównym celem jest wprowadzenie i zaoferowanie pacjentom NZOZ Ośrodka Diagnostycznego Chorób Nowotworowych w Mielcu nowoczesnych e-usług medycznych.

 

Umowę na projekt o łącznej wartości 2.064.165 zł podpisała dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Łucja Bielec, szefowa Fundacji. Projekt przewiduje dostawę najnowocześniejszego sprzętu medycznego do diagnostyki kobiet, w tym  wysokiej klasy cyfrowego mammografu, oraz instalację i wdrożenie oprogramowania, które umożliwi połączenie z Regionalnym Centrum Informacją Medyczną RCIM. Pacjentki uzyskają łatwiejszy dostęp do usług w poradni ginekologicznej Fundacji.

Projekt „E-usługi w Fundacji SOS Życie” jest dofinansowany w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działanie 2.1 „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

 

Fundacja SOS Życie jest organizacją pozarządową działa od 30 lat na Podkarpaciu i skupia się na ratowaniu życia i zdrowia kobiet, szczególnie zagrożonych nowotworami piersi i szyjki macicy. Jako pierwsza w Polsce uruchomiła mobilny ambulans, w którym panie mają ułatwiony dostęp do profilaktycznej mammografii i cytologii.