Drukuj
poniedziałek, 11, czerwiec 2018

Łucja Bielec została członkinią rady statutowej Fundacji Piłka jest Piękna ds. propagowania zdrowego stylu życia i wzmacniania świadomości społecznej w zakresie ochrony zdrowia. W ramach współpracy współtworzy rozwój kampanii "Razem wygrywamy z rakiem piersi". Główne cele kampanii to zmniejszenie umieralności na raka piersi poprzez ilościowy i jakościowy rozwój profilaktyki wczesnego wykrywania tej choroby oraz zapewnienie wszystkim należytej edukacji  i profilaktyki lekarskiej. 

 

Deklaracja poparcia

Doceniając wartości przyświecające Fundacji Piłka jest Piękna, uznaję inicjatywę za cenną i społecznie ważną. Deklarują poparcie dla celów statutowych Fundacji Piłka jest Piękna: Propagowanie zdrowego stylu życia, wzmacnianie świadomości społecznej w zakresie ochrony zdrowia, propagowanie odpowiedzialności społecznej oraz wyrażam wolę wymiany informacji i realizowania wspólnych projektów w celu promocji i realizacji powyższych celów statutowych fundacji.

Przyjmuję społeczną funkcję członkini Rady Statutowej Fundacji Piłka jest Piękna do spraw "Propagowania zdrowego stylu życia i Wzmacniania świadomości społecznej w zakresie ochrony zdrowia". 

Łucja Bielec

Fundacja SOS Życie w Mielcu