Drukuj
środa, 24, październik 2018

W Sejmie RP 23 października odbyło się kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Specjaliści z zakresu profilaktyki ochrony zdrowia obradowali mad Krajową Siecią Onkologiczną – nowym pilotażowym programem rządowym, nad którym pracuje także dyrektor Ośrodka Badań Profilaktycznych Fundacji SOS Życie w Mielcu – Łucją Bielec.

Głównym tematem spotkania było omówienie i dyskusja nad pilotażowym projektem, który ma być wdrożony w trzech Centrach Onkologicznych: Warszawa, Kielce, Wrocław, - jest to na razie propozycja zespołu profesorów Członków Rady Krajowej Przy Ministrze Zdrowia, która jest autorem w/w projektu pilotażowego, na który Ministerstwo Zdrowia chce przeznaczyć ponad 40 milinów złotych na koordynację nad pacjentem onkologicznym w zaledwie trzech ośrodkach centrach onkologicznych.


- Dyskusja była bardzo merytoryczna pełna wniosków dodatkowych. Obecny wiceminister Gadomski oraz Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego Sośnierz podsumowali i zachęcili uczestników spotkania do składania własnych rekomendacji czy wniosków a także stanowiska na piśmie do dnia 02 listopada br do Ministra Zdrowia.

Jednocześnie w Warszawie spotkali się specjaliści, którzy na gorąco komentowali pierwsze założenia Krajowej Sieci Onkologicznej. Krajowa Sieć Onkologiczna: przerwanie "zaklętego kręgu" czy system nakazowo-rozdzielczy? - to tytuł z branżowego portalu "Rynek Zdrowia" - który pisze o tym wyjątkowym spotkaniu. 

- Nie planujemy systemu nakazowo-rozdzielczego, ani kontroli jednych ośrodków nad innymi. W koncepcji sieci onkologicznej chodzi o przerwanie „zaklętego kręgu” nieprawidłowości hamujących rozwój polskiej onkologii - mówił prof. Piotr Czauderna podczas XIV Forum Rynku Zdrowia - czytamy.

CAŁY TEKST TUTAJ - http://www.rynekzdrowia.pl/serwis-onkologia/krajowa-siec-onkologiczna-przerwanie-zakletego-kregu-czy-system-nakazowo-rozdzielczy,188843,1013.html