Drukuj
poniedziałek, 16, wrzesień 2019

 W związku z realizacją projektu pt „WyRaS- Wykryj Raka Skóry”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne Osi priorytetowej: V  Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania: 5.1 Programy profilaktyczne, w Partnerstwie ze Szpitalem Wojewódzkim nr. 1 im. F. Chopina w Rzeszowie.

Zapraszamy do składania ofert w kwestii opracowania graficznego, wydruku oraz dostarczenia plakatów (linki dostępne po kliknięciu we wpis)

Okres realizacji projektu: 2019-01-01 do 2022-12-31.