Drukuj
środa, 09, październik 2019

W związku z realizacją projektu pt „WyRaS- Wykryj Raka Skóry”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne Osi priorytetowej: V  Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania: 5.1 Programy profilaktyczne, w Partnerstwie ze Szpitalem Wojewódzkim nr. 1 im. F. Chopina w Rzeszowie.


Publikujemy zapytanie ofertowe w kwestii przygotowania projektu, stworzenia lub zakupienie oraz dostarczenia do Zamawiającego zadaszonego stoiska wraz z wyposażeniem: namiot (1 sztuka), flagi (2 sztuki) roll up (2 sztuki), krzesła (6 sztuk), stół (1 sztuka) (link widoczny po kliknięciu we wpis):