Drukuj
poniedziałek, 16, wrzesień 2019

W związku z realizacją projektu pt „WyRaS- Wykryj Raka Skóry”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne Osi priorytetowej: V  Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania: 5.1 Programy profilaktyczne, w Partnerstwie ze Szpitalem Wojewódzkim nr. 1 im. F. Chopina w Rzeszowie.

Zapraszamy do naboru specjalistów ds. promocji i informacji do współpracy w trakcie wydarzeń w ramach projektu WyRaS- Wykryj Raka Skóry!
W związku z powyższym publikujemy formularz do ogłoszenia i formularz do pobrania. (linki widoczne po kliknięciu we wpis)