Drukuj
wtorek, 01, październik 2019

W związku z realizacją projektu pt „WyRaS- Wykryj Raka Skóry”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne Osi priorytetowej: V  Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania: 5.1 Programy profilaktyczne, w Partnerstwie ze Szpitalem Wojewódzkim nr. 1 im. F. Chopina w Rzeszowie.

Zamykamy ogłoszenie WyRaS/04 dot. poszukiwań specjalistów ds. promocji i informacji. (pliki dostępne po kilknięciu we wpis)