Drukuj
środa, 13, grudzień 2017

 

Rozpoczynamy rekrutację chętnych osób do udziału w naszym projekcie! Wystarczy pobrać formularze zgłoszeniowe, a także deklarację uczestnictwa. Prosimy także przeczytać regulamin projektu.

W związku z realizacją projektu pt „Zdrowe i Aktywne Kobiety – ZAK- Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie. Projekt nr RPPK.07.06.00-18-0001/17-00 realizowany jest na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zapraszamy wzięcia udziału w naszym projekcie.

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

Formularz zgłoszeniowy na badania 

Zobacz regulamin projektu