O nas

Fundacja SOS "Życie" jest organizacją pozarządową, na wskroś charytatywną, pomagającą w wychodzeniu z bezradności, wspomagającą ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W latach 1999-2001 realizowaliśmy Program w zakresie Ochrony Zdrowia - profilaktyczne badania przesiewowe wczesnego wykrywania nowotworów u kobiet w Polsce z udziałem Funduszu Banku Światowego. - to efekt 12-letniej, systematycznej i ciężkiej pracy, rezultat misji ratowania życia m.in. dzięki profilaktyce antynowotworowej, a także pomocy społecznej. Mielecki ośrodek jako jedyna niepubliczna placówka wzięła udział w tym Programie. Uzyskaliśmy także wyróżnienie od Baku Światowego wśród 6 Modelowych ośrodków w Polsce, biorących udział w Programie.

Współpracujemy z:

  • Polskim Komitetem Zwalczania Raka,
  • Federacją Polskich Klubów kobiet Po Mastektomii "AMAZONKI",
  • Forum Kobiet w Mielcu,
  • Stowarzyszeniem Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Mielcu,
  • Stowarzyszeniem Amazonek Powiatu Mieleckiego,
  • Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie w regionie Podkarpackim oraz starostwami: mieleckim, kolbuszowskim i ropczycko-sędziszowskim, leskim, lubaczowskim, przemyskim oraz bieszczadzkim.

Wspólnie organizujemy pomoc dla pojedynczych osób oraz grup społecznych.

Historia Fundacji SOS Życie

Ciężkie osobiste przeżycia i wygrana walka z chorobą nowotworową szpiku kostnego u syna, były impulsem - potrzebą serca - dla pani Łucji Bielec do założenia Fundacji niosącej pomoc innym w podobnej potrzebie.

15 października 1990 roku decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Fundacja SOS "Życie" uzyskała status prawny. Głównym celem statutowym fundacji było niesienie pomocy dzieciom i młodzieży potrzebującej transplantacji szpiku kostnego oraz wsparcie w leczeniu innych ciężkich chorób. Zarząd stanowili - Stanisław Padykuła, Alfred Bielec, ksiądz Stanisław Jurek.

By spełniać te założenia rozpoczęła się żmudna praca poszukiwania środków finansowych poprzez pozyskiwanie sympatyków, sponsorów, ludzi chętnych do pomocy. Zapoczątkowano szeroką kampanię informacyjną o istnieniu Fundacji. Rozpoczęto organizowanie festynów, kwest ulicznych, wieczorów tanecznych, a także wszelkiego rodzaju spotkań ze specjalistami onkologii, radiologii, nawiązywanie kontaktów z lekarzami tych specjalności tak w kraju jak i zagranicą, śledzenie wszelkich nowatorskich metod leczenia. 

Już w roku 1992 za uzyskane pieniądze można było kupić "Interferon A" dla Tomasza, chłopca chorego na białaczkę, w ilości ponad 400 ampułek. Pomoc w leczeniu otrzymało dziecko chore na padaczkę - załatwiono mu przyznanie należnej renty. 

W roku 1993 pomocą można było objąć znacznie większe grono chorych. Załatwione zostały wszelkie formalności wyjazdu do Lyon we Francji dla 43-letniego Henryka G. na złozoną operację kręgosłupa. Pięcioro dzieci wyjechało do Kliniki Fiodorowa w Moskwie na skomplikowane operacje oczu, a Artur i Joasia umieszczeni zostali w klinikach okulistycznych w Krakowie i Warszawie. Pomoc otrzymała także głuchoniema Brygida, która poddana została operacji przeszczepu narządu słuchu. Zorganizowany został kolejny wyjazd na operację oka do Moskwy dla Małgorzaty. Dla Mariusza zakupione zostały płytki do badań dawcy szpiku kostnego i skierowano go na leczenie do szpitala we Wrocławiu. Zakupione zostały też drogie leki dla kilkorga innych dzieci, a dla mieleckiego szpitala zafundowano urządzenia filtrująco-czyszczące z hydrostatem. 

W ciągu całego 1994 roku Fundacja opiekowała się czwórką młodzieży chorej na białaczkę, finansowała dla nich zakup "Interferonu Alfa". W styczniu zorganizowano kolejny wyjazd do Instytutu Okulistyki Fiodorowa w Moskwie, tym razem dla czworga dzieci wymagających skomplikowanych zabiegów operacyjnych. Organizacyjną pomoc otrzymało także dwoje dzieci, które przyjęte zostały w odpowiednich ośrodkach leczenia, sfinansowano również dzieciom chorym na białaczkę leczenie zębów. W grudniu tegoż roku zakupione zostały dla Szpitala nr 2 w Rzeszowie cztery pompy infuzyjne. W każdym przypadku naszej pomocy były to osoby biedne i bezradne. 

Rok 1995 był dla Fundacji czasem wielkich inwestycji. Dzięki ofiarności ludzi z Mielca i okolic oraz wielu zbiórkom pieniędzy zakupiony został nowoczesny mammograf Phillips oraz procesor firmy Kodak. Zgodnie z wszelkimi wymogami technicznymi przygotowane zostały pomieszczenia pracowni mammograficznej. Od maja do końca roku 1995 przebadanych zostało 963 kobiet. Kontynuowano także pomoc dla chorych na białaczkę, dojazdy do klinik, poszukiwania i przewozy dawców krwi oraz wszystkie formalności z tym związane. Zorganizowana została zbiórka pieniędzy dla Piotra. Na leczenie i operację zwyrodnienia pnia mózgu w Sztokholmie. 

W roku 1996 nasilono kampanię informacyjną profilaktyki raka piersi. Organizowane były liczne konferencje z udziałem specjalistów onkologii i radiologii, marsze "różowej wstążeczki", Kampani Życia, mittingi sportowe, spotkania z młodzieżą szkolną i pracownikami wielu lokalnych instytucji, w których przekonywano zwierzchników aby finansowali zatrudnionym kobietom badania mammograficzne. Fundacja kontynuowała pomoc w leczeniu chorych na białaczkę, jak również w wielu innych chorobach i losowych przypadkach. Nadal finansowała zakup interferonu, załatwiane i finansowane były konsultacje u sław medycznych tak z Polski jak i zza granicy np. z profesorem Mac Keyn z Kanady. Dla Piotra został zakupiony wózek inwalidzki. W tym też roku przy Fundacji powstały dwa Stowarzyszenia - Chorych na Stwardnienie Rozsiane i Amazonek (kobiet po amputacji piersi) dla których finansowana była rehabilitacja psychofizyczna. 

W roku 1997 i 1998 profilaktyką nowotworową Fundacja objęła także teren Powiatów: Mieleckiego, Kolbuszowskiego, Ropczyckiego, Nowej Dęby i innych miejscowości. Opracowany został program badań mammograficznych skryningowych dla 7.500 kobiet po pięćdziesiątym roku życia, który złożony został w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie, a zatwierdzony i przyjęty do realizacji w roku 1999. W oparciu o ten właśnie program Fundacja zawarła umowę z Centrum Onkologii na wykonanie bezpłatnych dla kobiet badań: mammograficznych i cytologicznych, które finansował Instytut Onkologii w Warszawie. 

W roku 1999 z bezpłatnych badań mammograficznych skorzystało 3916 kobiet, cytologię wykonano u 1216 pacjentek.

By doskonalić prowadzoną pełną diagnostykę, w roku 2000 Fundacja zakupiła także ultrasonograf firmy ALOKA i w tym też roku stworzyła ośrodek diagnostyki onkologicznej. Zgodnie z programem Ministerstwa Zdrowia i Banku Światowego utworzonych zostało w Polsce sześć Modelowych Ośrodków, które uczestniczą w dziesięcioletnim Światowym Programie Skryningu Raka Piersi i Raka Szyjki Macicy - Ośrodek Diagnostyczny Chorób nowotworowych Fundacji S.O.S. "Życie" jest jednym z nich. Program polega również na organizowaniu szkoleń dla pracowników pracowni diagnostycznych w całym kraju pod kątem usystematyzowania diagnostyki raka piersi i raka szyjki macicy. Organizację szkoleń, skierowanych także do lekarzy pierwszego kontaktu, powierzono między innymi pani Łucji Bielec. Mielecki Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji S.O.S Życie uznany został za Modelowy Ośrodek w skali całego kraju, zapewniający prawdziwie europejski poziom realizacji badań skryningowych, realizujący Program Zwalczania Nowotworów Złośliwych u kobiet. W pierwszym roku nowego tysiąclecia Fundacja miała do pokonania ogrom prac i potrzeb finansowych na pozyskanie większego lokalu i adaptację nowych pomieszczeń dla ośrodka diagnostycznego, w którym można by poszerzać ofertę najnowszej diagnostyki w Mielcu, służąc całemu regionowi. ( Takie badania są wykonywane tylko w dużych ośrodkach centrów onkologicznych ). 

Jako ważne uzupełnienie podamy, iż 19 września 2001 roku ośrodek wizytował Daniel S. Miller - konsultant Banku Światowego wraz z Hanną Nowakowską - dyrektorem Departamentu Obsługi Programów Zagranicznych Ministerstwa Zdrowia, Ewą Fabiszewską - szefem kontroli jakości mammograficznej, fizykiem Instytutu Onkologii, oraz dr Wiktorem Chmielarczykiem - koordynatorem programu. Zacytujemy wyrażoną po wizytacji opinię konsultanta Banku Światowego - "to bardzo imponujący ośrodek, oddaje ideę projektu, a nawet ją przekracza. To sukces całej lokalnej społeczności. Jesteśmy szczęśliwi, że my jako Bank Światowy mieliśmy okazję przyczynić się do niego". 

26 października 2001 roku pani Łucja Bielec - założycielka Fundacji S.O.S. "Życie" uhonorowana została przez lokalne media pięknym, ustanowionym po raz pierwszy tytułem "Chwała Dobro Czyniącym". 

W styczniu 2002 roku Fundacja S.O.S. "Życie" otrzymała od kongresu Pollonii Amerykańskiej lek "Paclitaxel" wartości ponad 450 tysięcy dolarów, przeznaczony dla kobiet chorych na raka piersi lub szyjki macicy, który przekazany został do szpitali onkologicznych. Do chwili obecnej w Ośrodku Fundacji przebadanych zostało już prawie 40 tysięcy kobiet. Ponadto, w 2002 roku, mielecki Ośrodek zajął I miejsce i otrzymał największą liczbę punktów spośród 180 ofert zgłoszonych z całej Polski na konkurs Ministerstwa Zdrowia, mający wyłonić najlepsze ośrodki do prowadzenia programu wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i raka piersi. 

W roku 2002 udało się również zakończyć zbiórkę pieniędzy na zakup pompy insulinowej dla samotnej matki z dzieckiem z Mielca - pompa została zakupiona. 

W roku 2003 pomogliśmy w zbiórce i zakupie protez dla Pawła, który na skutek nieszczęśliwego wypadku stracił dwie ręce i nogę. Uruchomiliśmy CYTOMAMMOBUS (mobilną przychodnię), w którym przeprowadzaliśmy bezpłatne przesiewowe badania diagnostyczne (głównie w małych miasteczkach i wsiach): mammografię i cytologię oraz USG. Jako pierwsi w Polsce połączyliśmy realizację dwóch programów profilaktycznych w oparciu o ośrodek mobilny.

W 2004 roku nawiązaliśmy współpracę z Polskim Towarzystwem Ginekologii Onkologicznej i przedstawicielką Porgramu Różowa Konwalia Elżbietą Więckowską. Zorganizowaliśmy imprezę "Rożowa Konwalia" w Rzeszowie. Rozpoczęliśmy współpracę z TVP Rzeszów - razem promujemy co roku badania profilaktyczne dla kobiet. Poprzez pobyt cytomammobusu i nagłaśnianie programów profilaktycznych zachęcamy kobiety z całego Podkarpacia do dbania o swoje zdrowie. Zainicjowaliśmy debatę  "Zdrowie publiczne w rekach obywateli" razem z Fundacją Pro Publico Bono oraz Centrum Informacji Obywatelskiej. W tym samym roku Łucja Bielec - założycielka i serce Fundacji otrzymała tytuł "Mielczanina roku 2003", przyznany przez Tygodnik Regionalny KORSO. Wzięliśmy udział w inicjatywie  Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej "Dbamy o nasze mamy" w Krakowie, wysyłając nasz cytomammobus. Podczas konferencji w Pałacu Prezydenckim, którą organizowała Kancelaria Prezydenta RP, inicjatywa została wyrózniona a jej inicjatorki Teodozja Maliszewska i Jadwiga Hebzda-Pacuła otrzymały nagrody. Zbieraliśmy pieniądze na zakup rozrusznika serca dla 9-letniej Oli.

W 2005 roku rozpoczęliśmy przygotowania i pisanie wniosku na sfinansowanie zakupu nowego cytomammobusu. Udało się pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach ZPORR. Nadal jeździliśmy cytomammobusem po Podkarpaciu. Ponownie wzięliśmy udział w inicjatywnie "Dbamy o nasze mamy" tym razem w Wiśniczu. Wspólnie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w październiku w Rzeszowie organizowaliśmy Marsz Nadziei, aby promować badania profilaktyczne i ponownie cytomammobus stanął pod budynkiem TVP Rzeszów. Pomagaliśmy Irkowi, Małgorzacie, Mariannie, Pawłowi, dofinansowujac leki, zabiegi i dojazdy do szpitala.

2006 rok był dla nas rozpoczeciem realizacji projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej na zakup nowego cytomammobusu, wyposażonego w nowoczesny sprzęt. Na początku roku organizowaliśmy w Rzeszowie konferencję podsumowującą badania skryningowe 2003-2005 oraz obchodziliśmy jubileusz 15-lecia. Nasza organizacja została także wytypowana do badania jako dobra praktyka ekonomii społecznej - znaleźliśmy się w gronie 12 organizacji z całej Polski. Pomagaliśmy finansowo w transportach Mateusza do szpitala w Warszawie.

W 2007 roku dzięki realizacji projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej zakupiono i uruchomiono nowy cytomammobus, wyposażony w nowoczesny mammograf, ciemnię do automatycznego przeładowywania  klisz, gabinet do pobierania cytologii i gabinet USG. Cytomammobus jest prototypem innowacyjnego pojazdu, który przystosowano do naszych potrzeb. Wiele innowacyjnych rozwiązań zapewnia komfort pacjentkom oraz personelowi.

Rozpoczęliśmy działania związane z edukacją dziewcząt w wieku 15-18 lat z terenu powiatu mieleckiego z zakresu wiedzy i umiejętności samobadania piersi. Program ten współfinansuje Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wzięliśmy także udział w Targach Inicjatyw Obywatelskich FIO, prezentując efekty i osiągnięcia programu.

W większości naszą działalność nadal wypełnia realizacja programów profilaktycznych. 

W 2008 roku zapoczątkowaliśmy pomoc psychoonkologiczną dla kobiet z wykrytym nowotworem piersi lub szyjki macicy. Program ten finansujemy dzięki nawiązkom sądowym we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Onkologii UNICORN. Cytomammobus jeździł po całym Podkarpaciu. Współpraca ze Starostwem Lubaczowskim przyniosła sukces i udało nam się objąć badaniami profilaktycznymi prawie połowę mieszkanek powiatu. Ponownie realizowaliśmy z sukcesem program edukacji młodych dziewcząt, zainicjowaliśmy także kampanię społeczną na terenie powiatu mieleckiego „Uratuj kobietę”. Powstała także strona internetowa http://www.uratujkobiete.pl

W 2009 roku 1200 dziewcząt skorzystało z programu edukacyjnego. Rozszerzyliśmy teren działania na kolbuszowskie szkoły ponadgimnazjalne. Edukacja o profilaktyce raka piersi i raka szyjki macicy była finansowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Przez cały rok cytomammobus odwiedzał gminy województwa podkarpackiego i badał kobiety w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy. Przedstawicielki Fundacji SOS Życie uczestniczyły w Kongresie Kobiet. Dotarła do nas także smutna wiadomość, zmarł prof. Jan Zieliński, oddany leczeniu kobiet chorych na raka szyjki macicy ginekolog, twórca medycznej specjalizacji ginekologia onkologiczna, nasz wielki przyjaciel. Wspólnie z Zespołem Szkół Technicznych w Mielcu organizowaliśmy konferencję popularno-naukową na temat: "Profilaktyka raka piersi".

Pomagamy nadal Małgorzacie chorej na cukrzycę w zakupie wkłuć i leków. Dowozimy we współpracy z Pogotowiem Ratunkowym chorego Mateusza na wizyty do Warszawy. Mateusz dzielnie znosi chemioterapię. Podjęliśmy wspólnie z rodziną zbiórkę pieniędzy na zakup protezy ręki dla Roberta, który chorował na raka. Proteza została zakupiona dzięki wielkiemu zaangażowaniu rodziny w działania. Pomogliśmy w zorganizowaniu kilku konsultacji dla chorych na nowotwory na Podkarpaciu.

2010 rok był dla nas czasem wyjątkowym. Świętowaliśmy 20 lecie Fundacji SOS Życie podczas zorganizowanej z tej okazji międzynarodowej konferencji szkoleniowo-edukacyjnej "Zdrowie publiczne w rękach obywateli". Z tej okazji otrzymaliśmy list od prof. Jerzego Buzka, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, inicjatora Konkursu "Pro Publico Bono", którego jesteśmy laureatem. Podczas konferencji otrzymaliśmy także wspaniały dyplom dotyczący wyróżnienia w konkursie Nagrody Dwudziestolecia Odrodzenia Niepodległej Polski Pro Publico Bono. Nagrodę otrzymaliśmy rok wcześniej. 

Wszystkie zamierzenia udaje się nam zrealizować dzięki poszukiwaniu wielu sponsorów, tak firm jak i osób prywatnych. W naszych gabinetach bezpłatnie otrzymują pomoc kobiety pokrzywdzone przez los, szukające wsparcia często psychicznego i materialnego, co jest bardzo ważne w sytuacji małego miasta - biednego i bezrobotnego. Fundacja SOS "Życie" poprzez powołanie własnego ośrodka służy nie tylko pojedynczym osobom, ale dużej regionalnej społeczności kobiet. Ponadto jakość usług medycznych w naszym ośrodku jest modelem, który w przyszłości będzie obowiązywał w kraju.

Kontakt

Fundacja SOS Życie w Mielcu 
ul. Wrzosowa 16, 39-300 Mielec
Bank PBS Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Nr Konta: 03 8642 1168 2016 6806 8895 0001

NZOZ Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS Życie
ul. Tańskiego 2, 39-300 Mielec 
tel. +48 17 582 40 60 lub +48 17582 40 61
fax +48 17 582 40 60
INFOLINIA 0 801 08 09 10 (pon-pt, godz. 9-16)
Czynne pon - pt godz. 8-17
e-mail: fundacja@sos-zycie.pl

Real time web analytics, Heat map tracking