Dobra praktyka w publikacji 

Książka "Dobre praktyki polskiej gospodarki społecznej" to rezultat Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL "Tu jest praca". Powstała w Krajowym Obserwatorium Gospodarki Społecznej Pracowni Badań Organizacji Non-Profit Instytutu Studiów Politycznych PAN. Celem projektu była diagnoza kondycji sektora gospodarki społecznej w Polsce oraz wypracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni i pozostałych form organizacyjno-prawnych sektora gospodarki społecznej, które dostarczają innowacyjnych usług, doświadczonych pracodawców i pracowników.

Z publikacją w formie elektronicznej można zapoznać się pod adresem http://tujestpraca.pl/index.php?dir=KOGS


Anna Ciepielowska wraz z grupą badaczy gościła w naszej organizacji przez kilka dni. Poznawała każdy aspekt Fundacji, aby w rezultacie przedstawić ją Czytelnikom. W książce omówiono doświadczenia dziewięciu organizacji działających w obszarze przedsiębiorczości społecznej w kilku różnych dziedzinach (integracji społeczno-zawodowej, ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, wspierania rozwoju lokalnego). Podano tu informacje na temat genezy i celów działania przedsiębiorstw społecznych, ich potencjału społeczno-ekonomicznego, relacji z władzami lokalnymi oraz funkcji w środowisku lokalnym i w lokalnej polityce. We wszystkich przykładach ważne było zaznaczenie organizacji jako pracodawców sektora gospodarki społecznej. Publikacja zwraca uwagę, że potencjał zektora NGO w tworzeniu miejsc pracy powinien być lepiej wykorzystany w gospodarce narodowej.

 

Kontakt

Fundacja SOS Życie w Mielcu 
ul. Wrzosowa 16, 39-300 Mielec
Bank PBS Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Nr Konta: 03 8642 1168 2016 6806 8895 0001

NZOZ Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS Życie
ul. Tańskiego 2, 39-300 Mielec 
tel. +48 17 582 40 60 lub +48 17582 40 61
fax +48 17 582 40 60
INFOLINIA 0 801 08 09 10 (pon-pt, godz. 9-16)
Czynne pon - pt godz. 8-17
e-mail: fundacja@sos-zycie.pl

Real time web analytics, Heat map tracking